jpgFeature/sdesk 696 implement raw brick http
Kalibratie van je meetinstrument
Kalibratie van je meetinstrument

Zeer nauwkeurige meetinstrumenten zoals dataloggers moeten regelmatig worden gekalibreerd. Het is aanbevolen dat sensoren minimaal eenmaal per jaar gekalibreerd worden, maar dit is afhankelijk van het type en hoe intensief het meetapparaat wordt gebruikt

Regelmatige / geplande kalibratie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de algehele productkwaliteit. Hiermee bespaar je tijd en wordt verspilling geminimaliseerd. 

Als onderdeel van tal van normen en voorschriften (ISO 9000 normenreeks, ISO TS 16949, QS9000, etc.) is een kwaliteitsborgingssysteem met geïntegreerd meetapparaatbeheer vereist, dat een gepland kalibratie-interval voor meetapparatuur nodig heeft. Kwaliteitsmeetproeven moeten altijd worden uitgevoerd met behulp van degelijke testapparatuur om te voldoen aan productaansprakelijkheidswetgeving.

Systematische controle, regelmatige kalibraties en volledige documentatie kunnen aansprakelijkheidsbeperking genereren.

Neem contact op
Ellab - Uw partner in kalibraties

Ons kalibratielaboratorium is uitgerust voor de volgende metingen:

 • Temperatuur
 • Druk
 • Relatieve vochtigheid
 • geleidingsvermogen

 

Verhoog uw klanttevredenheid met ons!

Your benefits at a glance:

 • increasing the manufacturer quality
 • avoiding waste and nonessential efforts
 • fulfillment of standards, guidelines and certifications
 • liability reduction
 • audit security

DANAK geaccrediteerde fabriekskalibratie bij Ellab

Ellab-validatieapparatuur wordt gekalibreerd in ons moderne kalibratielaboratorium met behulp van systematische en gevalideerde procedures. Optionele DANAK-geaccrediteerde kalibraties zijn beschikbaar voor temperatuur-, druk- en vochtigheidssensoren. De kalibratielaboratoria van Ellab behoren tot de beste in de industrie. We zijn ervan overtuigd dat het uitgangspunt van elke meting een reproduceerbaar, traceerbaar en zeer nauwkeurig systeem van referentie-apparaten is. Ons laboratorium is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO / IEC 17025 (algemene competentievereisten volgens test- en kalibratienormen). We garanderen een hoge nauwkeurigheidskalibratie en een hoge mate van expertise. Dit wordt verzekerd door regelmatige inspecties uitgevoerd door de erkende accreditatie-instantie DANAK. Als gevolg hiervan kunnen we er zeker van zijn dat de meetgegevens in ons laboratorium nauwkeurig, traceerbaar en reproduceerbaar zijn.


Samen met de DANAK-accreditatie zet Ellab zich in om ervoor te zorgen dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle ISO 9001-vereisten. Onze geaccrediteerde kalibratiecertificaten bevatten een volledig onzekerheidsbudget voor klantevaluatie.

Omvang van de kalibratie:

 • Visuele inspectie en reiniging
 • Technische functionele controle
 • Kalibratie met gedetailleerd certificaat
 • Reparatie, vervanging en aanpassing op afroep
 • Individuele technische ondersteuning

Bekijk Ellab's DANAK geaccrediteerde kalibratiemeetfunctie (Reg No. 520) via de onderstaande knop:​

Kalibratie Meting Capaciteit
Meer informatie
Newsletter Sign up

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with that, but you can opt-out if you wish.

Read more.
Close